W cieniu Kangczendzongi – Nepal Wschodni - spotkanie z Wojciechem Tokarskim < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytanie: współczesne nienasycenie wyobraźni.
Stefan Napierski