Wieczór poświęcony Siostrze Magdalenie Natalii Hekker, USJK :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki.
Tomasz z Akwinu