Wieczór wspomnień poświęcony 20 rozstrzelanym zakładnikom sieradzkim < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki.
Tomasz z Akwinu