Bralczyk, Miodek, Markowski w razmowie z Jerzym Sosnowskim "Wszystko zależy od przyimka" < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy.
Walt Whitman