Wykład “Bombardowanie Sieradza przez lotnictwo radzieckie w przeddzień wyzwolenia miasta w styczniu 1945 roku” < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytaj książki pouczające dla upiększenia umysłu lub uszlachetnienia serca.
Tadeusz Kościuszko