Wystąpienia młodzieży w marcu 1968 r. - odczyt Józefa Śreniowskiego < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów.
Georges Duhamel