XXX spotkanie DKK - “Bóg zapłać” Wojciecha Tochmana < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
Carlos Ruiz Zafón