Zajęcia biblioteczne dla uczniów Zespołu Szkół Katolickich w Sieradzu :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz