Zajęcia biblioteczne o mediach i fake newsach dla uczniów Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym :: PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Monteskiusz