Zapowiedź spotkania trzech Dyskusyjnych Klubów Książki - rozmowa o książkach w przestrzeni publicznej < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów.
Georges Duhamel