Zapowiedź spotkania trzech Dyskusyjnych Klubów Książki - rozmowa o książkach w przestrzeni publicznej < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Każda książka ma współtwórcę w swoim czytelniku.
Maurice Barrés