Zasady korzystania z zasobów Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu < PBP Sieradz

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Dzieło mówi samo za siebie, jeśli ma do kogo.
Stanisław Jerzy Lec