Zbrodnie OUN-UPA na mieszkańcach Kresów Wschodnich RP w latach 1943-1944 na przykładzie Wołynia < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytaniem odganiacie matkę wszystkich grzechów – próżnowanie.
Piotr Skarga