Zbrodnie OUN-UPA na mieszkańcach Kresów Wschodnich RP w latach 1943-1944 na przykładzie Wołynia < PBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
im. Władysława Broniewskiego

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
Wisława Szymborska